Poveikio aplinkai vertinimas

Informacija apie parengtą „Kompleksinių skystųjų trąšų gamyba Apylankos g. 6, Užusalių k., Jonavos r. sav.“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą


1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius - UAB „AGROCONSULT LT“, Apylankos g. 6, Užusalių k. Užusalių sen., LT-55333 Jonavos r. sav., Lietuva, www.agroconsult.lt , tel. +370 646 14249, elektroninis paštas: info@agroconsult.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas - UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius, tel. +370 652 93931, elektroninis paštas: info@npr.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta – „Kompleksinių skystųjų trąšų gamyba Apylankos g. 6, Užusalių k., Jonavos r. sav.“ Kauno apskritis, Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., Apylankos g. 6

4. PAV subjektai, kurie nagrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentus - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Jonavos skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinis skyrius, Jonavos rajono savivaldybė

5. Pasiūlymų teikimo terminas - 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, el. paštu: info@agroconsult.lt, pasiūlymų kopijos turi būti pateiktos ir atsakingai institucijai el. paštu: aaa@aaa.am.lt

6. Susipažinti su PAV programa galima - pagal nuorodą internetinėje svetainėje: 1 failas ir 2 failas